АВИАЦИОННО И МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховка на летателни апарати
Вие притежавате самолет, хеликоптер или друго въздухоплавателно средство...?
Направете си:
  • застраховка "Автокаско" -покрива всички рискове по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат;
  • застраховка "гражданска отговорност към трети лица" (различни от пътниците) - осигурява защита на всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при използването на летателни апарати;
  • застраховка "гражданска отговорност към пътници, личните им вещи и багаж" - покрива телесно нараняване при злополука на пътниците и загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи;
  • застраховка "отговорност на собственици и оператори на летища" - покриват се имуществени или неимуществени вреди настъпили на територията на летището.

Застраховка на плавателни съдове
Плавателните съдове се застраховат срещу всички рискове във водата - дори "кражба и грабеж", отговорност към трети лица и злополука на ползващите ги.