КАРГО

Застраховка на товари по време на превоз
Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта.
Товарите се застраховат по международни клаузи А,В,С с различен обхват на покритието.
За фирми, извършващи редовен транспорт, предлагаме преференциални цени, кредитен период и лесна администрация.Застраховка на куриерски пратки
Предварително договорен обхват на застрахователни лимити и покрития, съобразен с особеностите на куриерските услуги.