АВТОМОБИЛИ


Застраховка "Aвтокаско"
1. Пълно каско

Пълна застрахователна защита, осигурена от покритието ВСИЧКИ РИСКОВЕ, в това число: пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
  • Най-доброто съотношение между цена и сигурност и варианти на допълнителни безплатни покрития /например валидност за чужбина и други/;
  • Удобно и лесно сключване на полицата и администрирането й;
  • Специални отстъпки на застраховки "Автокаско" и други полици;
  • Уведомяване за падежи (вноски) по разсрочени премии;
  • Пълно обслужване на щети; 

2.Частично Каско
Осигурява покритието за пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
Подходящо покритие за мотори и всякакъв вид скутери и др. поради факта, че е в пъти по-евтино от пълното каско.

3.Ограничено Каско 
Полицата се издава обикновено само за рисковете пожар и природни бедствия.

4.Покритие само за кражба и грабеж  
Застраховката може да се договори само за тези рискове, като изключва всички други щети, включително и тези настъпили в следствие на кражба или грабеж.

Застраховка "Гражданска отговорност"
Най-масовата и най-коментираната застраховка на българския пазар. Задължителна по закон, ако нямате такава полица КАТ ви глобява.
Дали, обаче само нейната задължителност я прави неизбежен разход?
Дали Европейският съюз случайно изисква всички (наистина всички!) МПС-та да имат такава застраховка?
Не - това е застраховката на разумния и отговорен водач. Сключвайки такава полица, Вие мислите както за себе си, така и за другите участници в движението, защото:Имате сигурност, ако сгрешите (дори фатално) зад волана;
Имате сигурност, ако някой друг сгреши зад волана, а потърпевш сте Вие, дори не като водач, а просто като пешеходец;
Високият процент застраховани ще позволи на всички нас да пътуваме в Европа без Зелени карти;
И най-важно, ако всички имат застраховка "Гражданска отговорност" има и сигурност за всички на пътя;

Това ви дава полицата, а какво ви дава ИНТЕРПРИМА?

Най-доброто съотношение между цена и сигурност (ние познаваме кухнята на застрахователните дружества и подбираме за вас компании, които гарантират сигурност на добра цена);
Удобно и лесно сключване на полицата и администрирането й;
Специални отстъпки на застраховки "Автокаско" и други полици;
Уведомяване за падежи (вноски) по разсрочени премии;
Съдействие при щети.

Застраховка "Гражданска отговорност за автомобили с чужда регистрация"
Задължителна е за автомобили с чужда регистрация, които при влизане на територията на Република България нямат застраховка, покриваща отговорността им за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди
максималният срок на действие на застраховката е 3 месеца

Застраховка "Зелена карта"
При пътуване в чужбина с автомобил за вас е задължително да носите сертификат "Зелена карта". Този сертификат се издава към Вашата застраховка Гражданска Отговорност и е със същата валидност. Застраховката покрива Гражданската ви отговорност като водач или собственик на МПС за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди и ви освобождава от отговорността да сключвате отделна полица за всяка от държавите, през които пътувате.
Съветваме ви: Ако имате застраховка "Автокаско" за България, при сключване на застраховка Гражданска Отговорност - "Зелена карта" да изберете същата застрахователна компания, което ви дава право на бонус с безплатно "Автокаско", валидно за чужбина;
Преди Вашето пътуване да погледнете сертификата си "Зелена Карта" дали е валиден за държавите през които ще пътувате.

Застраховка "Автоасистанс"
При произшествие, неизправност или авария - ремонт на МПС на пътното платно или аварийно изтегляне; покриване на разходи за хотел; паркинг; правни и други разноски на водача и пътниците, както в България, така и в чужбина.

Застраховка "Злополука на местата в автомобила"
Вие сте зад волана и карате внимателно, но не всички са добросъвестни шофьори като Вас. Със застраховка "Злополука на местата в автомобила", Вие си осигурявате:сигурност, спокойствие и финансова подкрепа за Вас и Вашите пътници при злополука от пътно-транспортно произшествие;
избор на лимити, застрахователно обезщетение от 1 000 до 50 000 лв. на място.

Застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт"   
Продуктът е задължителен за всички фирми, извършващи обществен превоз на пътници на територията на България и чужбина - градски транспорт, маршрутни таксита, таксита, линейки, въжени линии, влекове и други;
Застраховката покрива всички пътуващи включително шофьора и при качване, и при слизане от превозното средство;
Изплащат се обезщетения при: смърт от злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
Възможност за избор на доброволни покрития: медицински разноски, спасителни разноски, репатриране и други.