ЗЕМЕДЕЛСКИ

Застраховка на земеделска техника и инвентар
Актуална за всички лица и фирми, които развиват бизнес в аграрния сектор.
Този вид застраховка е задължителна за земеделски стопани, получили субсидия от Държавен Фонд "Земеделие".
Предпочита се от клиентите, дори след изплащане на субсидията, поради ниската цена и високото ниво на защита.

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели
Поради високия риск, свързан с отглеждането на животни, тази застраховка е винаги актуална за всички лица и фирми, свързани с промишлено и домашно отглеждане на животни.
В голямата си част клиенти по тази полица са лица и фирми, получили субсидия от Държавен Фонд "Земеделие", за които тя е задължителна.
Възможност за застраховане и на домашни любимци, ловни и риболовни стопанства, дори собствениците на елитни и състезателни коне.
  • Застрахователните продукти са разнородни, като могат да включват щети на животни настъпили вследствие на: пожар и природни бедствия;
  • злополука (включително удар от МПС);
  • заразни и паразитни болести;
  • кражба, грабеж.
     

Застраховка на земеделски култури и трайни насаждения
Застраховката осигурява финансова подкрепа на земеделските стопани в периодите на природни катаклизми - градушка, наводнения, измръзвания, пожари и други бедствия.
Предмет на застраховката е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения (лозя, овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.
Задължителна е при субсидия от Държавен Фонд "Земеделие", но поради ниската цена и широкото покритие я препоръчваме на всички стопани, занимаващи се със земеделие.