ИМУЩЕСТВО

Застраховка на офиса Ви
Вие избирате:
 • вида на застрахованите имущества и рисковете;
 • застрахователните суми;
 • срока на застраховката;
 • начин на плащане удобен за вас.

Застраховка на хотели
С минимална премия и една единствена полица комбинираната застраховка "Хотели" напълно покрива всички възможни рискове, на които е изложена фирма, занимаваща се с хотелиерска дейност, като осигурява следните застрахователни покрития: всички материални щети на сградата, обзавеждането и оборудването; отговорност на хотелиера за нанесени щети на трети лица включително посетители, гости и клиенти на хотела; отговорност на работодателя (хотелиера); злополука на гости на хотела.
Допълнително застраховката може да включва:
 • покритие за наеми - ако в случай на застрахователно събитие помещенията, за които застрахованият дължи/получава наем, бъдат негодни за обитаване;
 • намаление на приходи (увеличаване на разходи): застрахованият ще бъде обезщетен, ако в случай на застрахователно събитие не е достигнат стандартният приход или се покриват необходимите разходи, направени от застрахования с цел да бъде ограничено действието на настъпило вече застрахователно събитие;
 • пари - покрива загуба при кражба чрез взлом или опит за такава на територията на хотела;
 • стоки на път - при загуба или повреда на стоки по време на превоз във връзка с дейността на застрахования;
 • развала на продукти - хотелиерът се обезщетява за понесени загуби от развалени продукти вследствие прекъсване на електрозахранването, изтичане на охладителен газ и други подобни.

Застраховка "Property management"
Тя е предназначена специално за фирми, управляващи недвижими имоти.
Застраховани могат да бъдат клиенти на PMC (Property Management Company)
 • Застраховано може да бъде имущество, подлежащо на пропърти мениджмънт и отговорност към гости, посетители и клиенти ;
 • Има предварително договорен обхват на покритие, съобразен с особеностите на имотите, подлежащи на мениджмънт (например отговорност на лицата, собственици на имоти);
 • Има преференциални цени и бонуси при постигане на различни нива за годишна премия ;
 • Премията е за сметка на собствениците на застрахованите жилища и често се калкулира към месечните такси за property management услуги ;
 • Застрахованите собственици на отделни имоти получават сертификат, удостоверяващ наличието на застраховка, без да са въвлечени в каквато и да е друга административна процедура;
 • Застрахователната компания предоставя на PMC (Property Management Company) авансово покритие - информацията за всички сключени и подновени застраховки през предходния месец се предоставя от PMC (Property Management Company) веднъж месечно;
 • PMC (Property Management Company) получава кредитен период - разплащанията за дължими суми към края на предходния месец се извършват веднъж месечно или веднъж годишно;
 • Постига се гъвкавост на PMC (Property Management Company) по отношение на мениджмънта на застрахователните продукти към крайния клиент.

Застраховка на производството
С цел минимизиране на разходите и оптимизиране на приходите на всички производители допълваме застрахователната ви защита с включен риск от прекъсване на производството.
В случай на застрахователно събитие, при което е нарушена или прекратена дейността ви, ще ви бъде изплатена сумата на загубите, произтичащи от това.

Застраховка на стоки на склад
 • пожар, природни бедствия, кражба и грабеж;
 • вандализъм и умишлен палеж;
 • товаро-разтоварна дейност;
 • щети от удар от вътрешен транспорт;
 • разваляне на продукти.

Застраховка на магазини
Застраховат се:
 • стоки;
 • обзавеждане;
 • касови апарати и друго електрооборудване;
 • витрини, светещи реклами, решетки, ролетки;
 • тенти и други външни конструкции.

Застраховка на медицински центрове
Осигурява 24-часова застрахователна защита за кражба, пожар и природни бедствия на вашето оборудване на медицински центрове и зъболекарски кабинети.

Застраховка на фризьорски и козметични салони (студия за красота) 
Широки застрахователни покрития за вашия салон за красота, включващи оборудване, обзавеждане, консумативи.

Застраховка на спортни клубове и увеселителни заведения
Тази застраховка цели да защити организаторите и съдържателите на спортни клубове и увеселителни комплекси и техните клиенти.
Застрахователните покрития могат да са съобразени изцяло с индивидуалните ви нужди:
 • имущество и оборудване;
 • отговорност на всички занимаващи се с организацията;
 • злополука на всички посетители.

Застраховка на ресторанти
Покрива набор от рискове, които могат да задоволят изцяло вашите бизнес изискания, независимо дали сте малко бистро или пет звезден ресторант.
Вашият застрахователен договор може да включва застраховка за сгради, обзавеждане и оборудване; разваляне на продукти; прекъсване на дейността; отговорност на продукта; отговорност на ресторантьора.

Застраховка на рекламни конструкции (билборд) 
Възможност за застраховане на рекламни конструкции и прилежащите им рекламни пана. Тези скъпи крайпътни съоръжения се застраховат срещу избираеми рискове:
 • удар от МПС;
 • вандализъм;
 • природни бедствия, пожар и други.