ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ


Здравната застраховка осигурява нужната защита за здравето, която не се покрива от държавното здравно осигуряване. Според статистика на Галъп българите са с най-висок риск за загуба на здраве от европейците при откритите болести. Това се дължи на две причини - неправилен начин на живот и висок стрес. Поради тази причина един от трима българи си губи здравето от тези заболявания. Застрахованите хора се разболяват 70% по-малко от незастрахованите поради намеления стрес. Застраховката дава спокойствие на тези, които са я сключили.
Предимството на здравната застраховка е, че Вие получавате гарантирана годишна защита на Вашето здраве.
Може да използвате всички лечебни заведения в станата и услугите на най-големите имена в българската медицина.
В зависимост от желанието на застрахования, застрахователя изплаща суми за разходи свирзани с:

ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
  • Такси за амбулаторно проведени първични и вторични прегледи от общопрактикуващи лекари; лекари специалисти и хабилитирани специалисти във връзка с лечението на конкретен здравен проблем.
  • Клинико-лабораторни и морфологични изследвания по лекарско направление за диагностициране на заболяване.
  • Лечение и манипулации в извънболнични условия за овладяване на контретен здравен проблем.
ПРИМЕР: Възниква здравословен проблем, налагат се редица прегледи от лекари специалисти, както и лабораторни изследвания и маниполации, застрахователят заплаща без значение избраната от Вас клиника.

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ - ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
  • Прием, настаняване в болнично лечебно заведение - легло, храна и медицинско обслужване.
  • Медицински прегледи, лабораторни изследвания, медицински манипулации и последващо лечение.
  • Хирургични операции.
  • Балнео - и санаториално лечение, което е продължение на възстановителния процес след проведено болнично лечение.
ПРИМЕР: Налага се прием в болница, застрахователят заплаща направените от Вас разходи за легло, храна, медицинско обслужване, както и нужните консумативи. Изборът на болница е Ваш! Желателно е възстановяването да продължи в санаториум подходящ за Вашето лечение, застрахователят възстановява направените разходи.

РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ:
  • Възтановяват се направените разходи за предписани от лекар медикаменти свързани с конкретно проведено лечение.
ПРИМЕР: Застрахователят плаща направени разходи от Вас за медикаменти предписани от Вашия личен лекар.

РАЗХОДИ ЗА СТОМОТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
  • Възстановяват се извършени разходи за стомотологично лечение, наложено от злополука.
ПРИМЕР: Вследствие на злополука се налага стоматологично лечение застрахователят заплаща за направените манипулации.

РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ:
  • Покриват се извършени разходи за транспортиране при злополука или тежки заболявания.
ПРИМЕР: Вследствие на злополука или боледуване от болест налагаща медицински транспорт и т.н. застрахователят възстановява извършените разходи.