„Интерприма” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер с решение № 69-3Б на КФН.

Нашата цел е да защитим интересите на нашите клиенти, като проучваме и анализираме застрахователният пазар, и ги консултираме относно най-добрите застрахователни решения за техният бизнес.

Екипът ни притежава над петнадесет годишен опит в застрахователното консултиране на корпоративни и индивидуални клиенти. В „Интерприма” работят едни от най-добрите професионалисти в областта на застраховането.

Застрахователните ни консултанти са винаги на разположение на нашите клиенти, предоставяйки индивидуални решения, улеснено администриране и бързо и гъвкаво обслужване във всички аспекти на застрахователните услуги, от сключването на застрахователен договор до предявяването и изплащането на полагащото се застрахователно обезщетение.

Към момента фирмата има успешен бизнес с над две хиляди и петстотин корпоративни и индивидуални клиенти.

Застрахователен брокер „Интерприма” разработва специализирани застрахователни продукти за индивидуалните нужди на клиентитe.