ЗАСТРАХОВКА "АВТОКАСКО"

1. Пълно каско - пълна застрахователна защита, осигурена от покритието ВСИЧКИ РИСКОВЕ, в това число: пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

  • Най-доброто съотношение между цена и сигурност и варианти на допълнителни безплатни покрития /например валидност за чужбина и други/;
  • Удобно и лесно сключване на полицата и администрирането й;
  • Специални отстъпки на застраховки "Автокаско" и други полици;
  • Уведомяване за падежи (вноски) по разсрочени премии;
  • Пълно обслужване на щети;

2.Частично Каско
- осигурява покритието за пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

  • Подходящо покритие за мотори и всякакъв вид скутери и др. поради факта, че е в пъти по-евтино от пълното каско
3.Ограничено Каско - полицата се издава обикновено само за рисковете пожар и природни бедствия.

4.Покритие само за кражба и грабеж.
  • Застраховката може да се договори само за тези рискове, като изключва всички други щети, включително и тези настъпили в следствие на кражба или грабеж.