ПРАВНА ПОМОЩ

Само за 6 лева на година клиентите на ИНТЕРПРИМА ползват:

  • Водене на юридическа кореспонденция със застрахователната компания във връзка с щети възникнали по време на действието на застрахователната полица.
  • Предоставяне на устни консултации и изготвяне на писмени становища отностно застрахователния договор и/или относно щети възникнали по време на действието на застрахователната полица.
  • Предоставяне на процесуално представителство и правна защита по дела във връзка с щети възникнали по време на действието на застрахователната полица.
  • Предоставяне на устни консултации, изготвяне на писмени становища, процесуално представителство и правна защита по дела свързани с обжалване на административни актове издадени от оторизирани държавни органи във връзка с нарушения на Закона за движението по пътищата / важи само за застраховки Каско на МПС и Гражданска отговорност на автомобилисти /.
  • Предоставяне на юридеска консултация по всякакви въпроси свързани с действието и спецификата на застрахователния договор.