УДОБСТВО ЗА ВАС

  • Безплатно съдействие при застрахователно събитие - екипът на ИНТЕРПРИМА съдейства на клиентите при завеждане на всички видове щети, окомплектоване на документация, експертно съдействие при огледи и технически експертизи. При невъзможност на клиента, брокера заявява щетите от негово име в необходимия за това срок.
  • Текущо обслужване на всички щети.
  • Уведомяване на клиента при необходимост от дозастраховане (при изплатени щети по застрахователни полици).
  • Периодични справки за текущото състояние на обслужваните застраховки, както и застрахователните събития по тях.
  • Пълно съдействие при получаване своевременно и в пълен размер дължимите от застрахователя обезщетения Организиране и участие в преговори и споразумения със застрахователни компании и други институции.
  • Правна помощ в областта на застраховането.
  • Юридически съвети от специализирани адвокати при възникване на проблеми с ликвидация на щети.