АВТОМОБИЛИ


Застраховка "Aвтокаско"

1. Пълно каско
Пълна застрахователна защита, осигурена от покритието ВСИЧКИ РИСКОВЕ, в това число: пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
Най-доброто съотношение между цена и сигурност и варианти на допълнителни безплатни покрития /например валидност за чужбина и други/;
 • Удобно и лесно сключване на полицата и администрирането й;
 • Специални отстъпки на застраховки "Автокаско" и други полици;
 • Уведомяване за падежи (вноски) по разсрочени премии;
 • Пълно обслужване на щети;

2.Частично Каско
Осигурява покритието за пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
 • Подходящо покритие за мотори и всякакъв вид скутери и др. поради факта, че е в пъти по-евтино от пълното каско

3.Ограничено Каско
Полицата се издава обикновено само за рисковете пожар и природни бедствия.4.Покритие само за кражба и грабеж.
Застраховката може да се договори само за тези рискове, като изключва всички други щети, включително и тези настъпили в следствие на кражба или грабеж.


Застраховка "Гражданска отговорност"
Най-масовата и най-коментираната застраховка на българския пазар. Задължителна по закон, ако нямате такава полица КАТ ви глобява.
Дали, обаче само нейната задължителност я прави неизбежен разход?
Дали Европейският съюз случайно изисква всички (наистина всички!) МПС-та да имат такава застраховка?
Не - това е застраховката на разумния и отговорен водач. Сключвайки такава полица, вие мислите както за себе си, така и за другите участници в движението, защото:
 • Имате сигурност, ако сгрешите (дори фатално) зад волана;
 • Имате сигурност, ако някой друг сгреши зад волана, а потърпевш сте вие, дори не като водач, а просто като пешеходец;
 • Високият процент застраховани ще позволи на всички нас да пътуваме в Европа без Зелени карти;
 • И най-важно, ако всички имат застраховка "Гражданска отговорност" има и сигурност за всички на пътя;
Това ви дава полицата, а какво ви дава ИНТЕРПРИМА?
 • Най-доброто съотношение между цена и сигурност (ние познаваме кухнята на застрахователните дружества и подбираме за вас компании, които гарантират сигурност на добра цена);
 • Удобно и лесно сключване на полицата и администрирането й;
 • Специални отстъпки на застраховки "Автокаско" и други полици;
 • Уведомяване за падежи (вноски) по разсрочени премии;
 • Съдействие при щети.


Застраховка "Гражданска отговорност за автомобили с чужда регистрация"
 • задължителна е за автомобили с чужда регистрация, които при влизане на територията на Република България нямат застраховка, покриваща отговорността им за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди
 • максималният срок на действие на застраховката е 3 месеца


Застраховка "Зелена карта"
При пътуване в чужбина с автомобил за вас е задължително да носите сертификат "Зелена карта". Този сертификат се издава към вашата застраховка Гражданска Отговорност и е със същата валидност. Застраховката покрива Гражданската ви отговорност като водач или собственик на МПС за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди и ви освобождава от отговорността да сключвате отделна полица за всяка от държавите, през които пътувате.
Съветваме Ви:
 • Ако имате застраховка "Автокаско" за България, при сключване на застраховка Гражданска Отговорност - "Зелена карта" да изберете същата застрахователна компания, което ви дава право на бонус с безплатно "Автокаско", валидно за чужбина;
 • Преди Вашето пътуване да погледнете сертификата си "Зелена Карта" дали е валиден за държавите през които ще пътувате.


Застраховка "Автоасистанс"
При произшествие, неизправност или авария - ремонт на МПС на пътното платно или аварийно изтегляне; покриване на разходи за хотел; паркинг; правни и други разноски на водача и пътниците, както в България, така и в чужбина.


Застраховка "Злополука на местата в автомобила"
Вие сте зад волана и карате внимателно, но не всички са добросъвестни шофьори като вас. Със застраховка "Злополука на местата в автомобила", Вие си осигурявате:
 • сигурност, спокойствие и финансова подкрепа за вас и вашите пътници при злополука от пътно-транспортно произшествие;
 • избор на лимити, застрахователно обезщетение от 1 000 до 50 000 лв. на място.