ЗА ВАШИЯ ДОМ

С "ИНТЕРПРИМА"ЕООД ще изберете най-добрата застраховка за Вашия дом на пазара. Тя гарантира Вашето спокойствие и пълно застрахователно покритие на  движимо и недвижимо имущество .
Изборът ще е уникален със своята гъвкавост , покрития и компания, бърза и лесна процедура на сключване; минимални изисквания за документи.
Вие ще спестявате до 40% от разходите, които бихте направили, ако сключите сами имуществена застраховка.

Ще Ви предложим продукт с :

 •  Обширно застрахователно покритие;
 •  Застрахователният договор се издава и е гарантиран от водещите чужди и български застрахователи;                        
 • Застраховката е валидна, независимо дали имотът е Ваш или живеете под наем;
 •  Застраховката е валидна, независимо от това дали имотът е постоянно обитаем или не;
 •  При застраховката на движимо имущество за рисковете "кражба чрез взлом" и "грабеж" не е необходимо да имате договор за сигнално-охранителна техника (СОТ);
 •  Застрахователният договор и всички документи, свързани с него, могат да бъдат издадени на български и/или английски език;
 •  Премията може да бъде плащана еднократно или на вноски, без това да влияе върху цената й;
 •  При плащане на премия на вноски своевременно ви уведомяваме за предстоящи плащания;
 •  Застрахователните суми могат да бъдат в избрана от вас валута: EUR, USD, BGN, без това да влияе на цената;  
 • Възможност да се застраховат басейни, сауни, джакузита, фонтани и други;
 • Застраховат се имущества, които не са Ваша собственост, но са оставени на Ваша отговорност;
 • Могат да бъдат застраховани облекла, спортни уреди, книги, музикални инструменти;
 • Застраховат се ценни предмети, произведения на изкуството;
 • Застрахова се отговорността ви за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • Възможност за наемане на хотел или алтернативно жилище в случай на щета;
 • Гаранции срещу загуба на доход от наем;
 • Застрахова се мобилно оборудване, камери;
 • Застраховка срещу злоумишлени действия от наематели.