ОТГОВОРНОСТИ

Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица"
Покрива се отговорността Ви за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при използване на имуществото Ви.
Например - ако се спука тръба и наводните съседите си застрахователната компания ще ги обезщети вместо Вас. Предлага се в комбинирана полица - застраховка "Домашно имущество".

Застраховка "Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелни оръжия" 
Задължителна е за всички, които искат да притежават и да ползват огнестрелни оръжия - ловци, охранители.......