3 в 1
ПЛАТЕТЕ ЕДНА, ПОЛУЧЕТЕ ТРИ


 • ЗАСТРАХОВКА КАСКО ЗА 1 ГОДИНА за 10 000 лв.
   
 • ЗАСТРАХОВКА  ИМУЩЕСТВО - ПЪЛНО ПОКРИТИЕ:
    
сграда - 20 000 лв.;
имущество - 2 000 лв.;
кражба с техническо средство - 2 000 лв.;
гражданска отговорност - 1 000 лв.;

 • ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА 5 000 лв.
 

  ОБЩА ЦЕНА:550 лв  

 
 • ЗАСТРАХОВКА КАСКО ЗА 1 ГОДИНА за 15 000 лв.
   
 • ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО - ПЪЛНО ПОКРИТИЕ:

сграда - 20000 лв.;
имущество - 2000 лв.;
кражба с техническо средсво - 2 000 лв.;
гражданска отговорност - 1 000 лв.;

 • ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА 5 000 лв.
 
ОБЩА ЦЕНА:650 лв
 


ЕВТИНО КАСКО за КОЛИ до 4 000 лева
 
Застрахователната сума е ограничена до три опции:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :2000 лв.
ПРЕМИЯ:96 лв.
*авансов бонус:20 лв.
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:3000 лв.
ПРЕМИЯ:125 лв.
*авансов бонус:30 лв.
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:4 000 лв.
ПРЕМИЯ:142 лв
*авансов бонус:40 лв
 
*при предевяване на претенция се досъбира авансовия бонус.

ПРЕДИМСТВА:

 • облекчена процедура за сключване
 • добра комбинация от рискове
 • покритие на база първи риск
 • ниска премия
 • валидност - една година
 
ПОКРИТИЯ :

 • пожар и природни бедствия
 • ПТП
 • щети на паркинг
 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба и грабеж
 

 
 
 
 
 
ЗАСТРАХОВКА ЗА НАЙ-РИСКОВИТЕ ДЕТАЙЛИ НА ВАШАТА КОЛА НА МНОГО ИЗГОДНА ЦЕНА

Застраховайте детайлите на Вашия автомобил, които най-често се увреждат при щети :
 • стъкла;
 • огледала;
 • фарове;
 • брони;

ПРИМЕР: Цената на застраховка за стойност 3500 лева е само 94 лева за една година.
При сключване на застрахователната полица може да бъдат включени и две допълнителни опции.
 • частична загуба при ПТП
 • всичко, с изключение на кражба, което води до тотална загуба на автомобила - природни бедствия, пожар или ПТП.
Обезщетенията при този вид Каско се изплащат бързо, по експертна оценка, което е достатъчно за отстраняването на съответните щети.


ПРАВНА ПОМОЩ

 Само за 6 лева/на година ползвате пълна правна помощ касаеща ПТП, административни актове, глоби, заснемане от камери и др. при управление на МПС.Както и водене на юридическа кореспонденция със застрахователните компания  във връзка с щети възникнали по време на действието на всякакъв вид застрахователна полица. Предоставяне на юридическа консултация по всякакви въпроси свързани с действието и спецификата на застрахователния договор.